MU

Kreativní prostor pro všechny

Tanztee s umělci

V Mu se  konají  výstavy studentů a absolventů českých a zahraničních výtvarných škol. Rády bychom, aby lidé překonali ostych a předsudky ohledně současného umění, a proto jsme zvolily odlišný přístup k pojetí výstav. Místo chladných vernisáží, kde umělec zůstává nedostupnou postavou v dálce, nabídne možnost neformálního setkání a rozmluvy s tvůrcem. Zahájení výstav bude probíhat formou čaje  o „páté” . Na vernisáž naváže “Tanztee”, kde budete moci svého oblíbeného umělce vyzvat k tanci nebo k čaji azjistit tak o jeho díle mnohem víc.

18.8.-25.8.2013

Rika Wanatabe má po celý týden výstavu svých děl v Mu konceptu. Její výstava je prodejní. Nejlepší bude, když nám předem Vaši návštěvu ohlásíte. Pokud byste chtěli komentovanou prohlídku přímo s umělkyní  ( možná Vám vyčte z pravé dlaně také Váš život !), pište nám na email lu@lucieskrivankova.com a domluvíme termín.

12.2.2012 od 19:00

Srdečně vás zveme na výstavu mladé taiwanské malířky Pinling Huang, která nyní studuje již třetím rokem v Paříži. Obrazy Pinling vyjadřují především silný vztah k Taiwanu, pohledy ubíhající k horizontu moře momentálně ruší zkušenost evropského velkoměsta. Zůstává jen vzpomíná ukrytá v mlze nad širým oceánem.

Pinling Huang
Peace of piece

Téma krajiny je jedním ze základních a tradičních uměleckých žánrů, které umělce provází již několik dekád v historii výtvarného umění. Pochopitelně. Vždyť jde o nejprimárnější prostředí, ze kterého člověk pochází a se kterým se bude až do konce života konfrontovat. Krajinná linie však prostupuje každého jedince zcela specificky, záleží na osobní percepci a vidění. Pinling Huang nachází autonomní výrazové prostředky skrz smyšlenou krajinu, kterou zaznamenává události z jejího života. Přestože je scenerie nereálná, okamžitě funguje jako pocit nebo vůně, přesně ilustrující konkrétní zážitek. Pinling krajinu nedokumentuje jako záznam, zajímá jí okamžitá vnitřní emoce, kterou se snaží skrze krajinu vyjádřit. Ačkoliv jde o osobní výpověď, divák může být uspokojen skrze barvu a kompozici v obraze, kterou Pinling skládá do architektonických krajinných celků. 
Pro Huangovou jsou krajinné náměty horizontů a mlh přirozenou volbou. Přispívá k ní zkušenost taiwanské malířky, která nyní studuje již třetím rokem na Academie de beaux arts v Paříži. Západní velkoměsto je absolutním protikladem malého ostrova v jihovýchodní Asii, kde jsou obyvatele silně ovlivněni geologickým umístěním. Pinling je fascinovaná oceánem, pečlivě sleduje horizont, zahalená spolu s ostrovem v husté bílé mlze. V malbě se vrací na Taiwan, skrz malbu si uvědomuje, že existuje. 
Proces tvorby je u Pinling Huang poměrně typicky asijský. Je ovlivněn především asijskou mentalitou, ale také se opírá o silnou tradici čínské malby, která závažně ovlivnila vývoj čínského výtvarného umění. Pinling má potěšení ze samotného procesu bez vytyčeného cíle, což je v čínské malbě klasickým prvkem. Malba je totiž považována za meditativní techniku. Huangová také přirozeně nezaplňuje formát. To je dalším takovým specifickým prvkem odkazující k tradici čínské malby. Hojné užití prázdné plochy v obraze (v čínské malbě vyjádření onoho „nic“), je pro západního diváka jen kompozičním prvkem, avšak ve struktuře čínské malby jím autor vyjadřuje plochu, kde se meditativně ponořuje do těžko vysvětlitelných sfér. 
Pinling se snaží předat svou vnitřní zkušenost, pravdivost a čirost, nesnaží se uměle simulovat zážitek, či požitek, vede diváka skrze nejzákladnější žánr- krajinu, aby rozvíjel a žil své vlastní zkušenosti. 


Další foto :

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.249109278557860.62432.100003763681265&type=1&l=9ca317a8ad

Peace of Piece
Výstava Peace of piece paralelně ukazuje vedle smyšlených krajin nejnovější tvorbu Pinling Huang, kdy poprvé k malbě použila fotografii. Malby znázorňují konkrétní krajinu z venkova kolem malého města Bourges ve Francii, kde se soustředí poměrně početná skupina taiwanských studentů, studujících na tamní Akademii. Huang si vybírá opět horizonty, tentokrát jsou to pohledy na řeknu Yévre s malými ostrůvky, kde obyvatelé města pěstují zeleninu. Pinling zde odstupuje od emočních výpovědí, odpočívá a zůstává jen tichým pozorovatelem francouzské krajiny.

Kurátorka : Juliana Höschlová

4.2.2013 od 19: 00

Srdečně vás zveme na výstavu Davida Helána, absolventa AVU u profesora Miloše Šejna, který pro Koncept Mu připravil specifickou podívanou. Projekt cele vychází z příjmení jeho řešitele Helán. Tento pevně tkví v předpokladu, že nositel jména tímto zásadně je ovlivňován. Jestliže slovní základ na periferii pojmu Helium zavazuje k odlehčení, respektive permanentně omlazujícímu přístupu k životu, potom kořen slova elán vykořeněného mikrokosmu duševní soustavy Helios nutno zohleňovat jako strategické koření života, hluboce zakořeněné jako elán. Ovládnutí heliosegmentu osobnosti aplikoval bych na společenskou nápravu jejího odlehčení.

The project is based fully on the surname of the researcher Helán. It firmly lies in the assumption that the holder of this the name is by it fundamentally influenced. If the word base on the platform of the concept Helium committed to relief, or permanently rejuvenescent approach to life, then the root of the word elan rootless intellectual microcosm system Helios is necesary to bee seen as strategic spice of life, deeply rooted as elan. A capture of helio-segment personality I applied for social redress of relief.

DRESSCODE: UFO


1.2. 2013 od 19:00

Mu koncept Vás srdečně zve na vernisáž výstavy Markéty VuTru v rámci jednodenní finální výstavy Šalounova ateliéru pod vedením Nicole Wermers.

Still life
Soubor fotografických zátiší inspirovaných dílem Waltera Peterhanse. Učitele fotografie na Bauhausu, který mimo jiné vyučoval předmět vizuálního tréninku na Univerzitě v Illinois, určené studentům architektury lépe pochopit vztahy čistých forem, proporcí, barev a prostoru. Vynikal svou technickou precizností a znalostí filosofie a matematiky. V souboru fotografií můžeme též vypozorovat jistou afinitu k meziválečné avantgardě.


K poslechu zahraje sama Markéta VuTru!

fotky ze zahájení : http://www.facebook.com/media/set/?set=a.227871984014923.59447.100003763681265&type=1&l=0bb0f35171

16.1. 2013 od 19: 00

Tomáš Absolon- Věc nikoho

Nová série obrazů Tomáše Absolona se odkazuje k právnickému obratu„ věc nikoho” , který označuje věci, jež nemají vlastníka. Proto se námětem stalo lidské tělo a krajiny- území nikoho.

Na další Tanztee se můžete těšit s Ondřejem Roubíkem a jeho obrazy, následuje  Kristýna Šormová.

Všechny výstavy jsou prodejní.