MU

Kreativní prostor pro všechny

4.2. 2013/19:00 : Tanztee/ David Helán/ Saints Fiction History since a Crucifiction Story

Srdečně vás zveme na výstavu Davida Helána, absolventa AVU u profesora Miloše Šejna, který pro Koncept Mu připravil specifickou podívanou. Projekt cele vychází z příjmení jeho řešitele Helán. Tento pevně tkví v předpokladu, že nositel jména tímto zásadně je ovlivňován. Jestliže slovní základ na periferii pojmu Helium zavazuje k odlehčení, respektive permanentně omlazujícímu přístupu k životu, potom kořen slova elán vykořeněného mikrokosmu duševní soustavy Helios nutno zohleňovat jako strategické koření života, hluboce zakořeněné jako elán. Ovládnutí heliosegmentu osobnosti aplikoval bych na společenskou nápravu jejího odlehčení.

The project is based fully on the surname of the researcher Helán. It firmly lies in the assumption that the holder of this the name is by it fundamentally influenced. If the word base on the platform of the concept Helium committed to relief, or permanently rejuvenescent approach to life, then the root of the word elan rootless intellectual microcosm system Helios is necesary to bee seen as strategic spice of life, deeply rooted as elan. A capture of helio-segment personality I applied for social redress of relief.

DRESSCODE: UFO